Personalia

Om din sparing

Vi er pliktig til å innhente informasjon om ditt kundeforhold i henhold til hvitvaskingsloven og ber derfor om at du svarer på spørsmålene nedenfor.

Hva er opprinnelsen til midlene som spares?

Huk av kun dersom dette gjelder deg:

Politisk eksponert person betyr en person som har/har hatt en høy politisk stilling i et annet land, eller har et nærstående familiemedlem eller medarbeidere som har/har hatt en slik stilling. Det stilles strengere krav til dokumentasjon fra kunde før en bank kan inngå et kundeforhold med en politisk eksponert person.

Samtykke